Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie wordt als therapievorm toegepast bij verschillende soorten klachten. Samen met de therapeut gaat het kind op onderzoek uit naar de wijze waarop hij of zij denkt en welke gevolgen deze gedachten hebben. Bepaalde denkpatronen kunnen klachten opleveren of in stand houden. Bijvoorbeeld de gedachte: “ik doe het vast niet goed”.

In de behandeling leert het kind deze denkpatronen te herkennen, te onderzoeken en te veranderen. Ook wordt er aandacht besteed aan het aanleren van meer passend gedrag en het vergroten van vaardigheden. Dit alles gebeurt op een speelse en actieve manier met als doel de klachten te verminderen.

De duur van de therapie is afhankelijk van de ernst en veranderbaarheid van de klacht. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke behandeling.