werkwijze

U kunt zich telefonisch of via de e-mail aanmelden. Wanneer u uw kind heeft aangemeld vindt er allereerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek proberen we met elkaar ons een beeld te vormen van de huidige vragen, zorgen en de voorgeschiedenis. 

Naar aanleiding van de hulpvraag wordt er, indien noodzakelijk, psychodiagnostisch onderzoek gedaan. De bevindingen worden gepresenteerd in een onderzoeksrapport en tijdens een gesprek.  Soms is er al onderzoek gedaan en kan er  direct gestart worden met de begeleiding/ behandeling. De begeleiding/ behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd. In overleg wordt contact onderhouden met school of andere betrokken instanties.Wanneer echter blijkt dat u bij ons niet aan het goede adres bent wordt u zo gericht mogelijk doorverwezen.