Oplossingsgerichte begeleiding en behandeling

Bij oplossingsgerichte begeleiding en behandeling, begeleidt de therapeut het kind en/of de ouders bij het zoeken naar een oplossing bij de hulpvraag. Dit gebeurt door middel van een aantal technieken en kan bij verschillende hulpvragen worden toegepast. Hierbij past een bescheiden houding van de therapeut, die de cliënt ondersteunt om zijn eigen weg te vinden door de cliënt uit te dagen zoveel mogelijk de eigen competenties in te zetten.