Opvoedingsondersteuning: doen en denken in mogelijkheden

Hierbij gaan we uit van een oplossingsgerichte aanpak. Dit betekent dat je niet kijkt naar oorzaken voor obstakels in het verleden, maar naar wensen voor nu en de toekomst. Opvoeden is kijken, luisteren, doen en experimenteren.

Door te kijken naar wat er allemaal al goed gaat en uit te gaan van de specifieke kwaliteiten van het gezin, kun je leren hoe je positieve veranderingen kunt inzetten.