vergoeding en kosten

Wanneer er sprake is van een voor vergoeding in aanmerking komende DSM diagnose, dan wordt de hulp in principe vergoed door uw gemeente. Hoe de vergoeding precies verloopt verschilt per gemeente.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig (met daarin de vermoedelijke DSM diagnose). Met deze verwijsbrief kunt u via ons een beschikking aanvragen bij de gemeente. Zodra er een beschikking is kan de hulp gestart worden. Een andere ingang tot zorg loopt via het sociale team. Zij kunnen rechtstreeks een beschikking afgeven.

Pep praktijk heeft een contract met de gemeenten Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder Amstel en De Ronde Venen. Wanneer uw kind in een van deze gemeenten staat ingeschreven en een beschikking heeft, dan worden de kosten rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd.

Komt de hulp niet voor vergoeding in aanmerking dan hanteren bij een standaard tarief van 70,00 euro voor leerbegeleiding en 100,00 euro voor psychologische begeleiding.