onderzoek

Onderzoek kan van belang zijn om de sterke en de zwakke kanten van een kind in beeld te brengen. Op grond hiervan kan het helpen bij het zoeken naar dat wat een kind nodig heeft met betrekking tot onderwijs of het sociaal- emotioneel functioneren, thuis en op school.

Soms is onderzoek nodig om bepaalde faciliteiten te krijgen op school. Je kunt hierbij denken aan dyslexie – en dyscalculie onderzoek.

Er zijn verschillende soorten onderzoek: