Aandacht- en concentratieonderzoek (AD(h)D)

Aandachts-en concentratieproblemen kunnen een kind enorm dwars zitten bij het leren op school, maar ook bij het functioneren in het gezin en verdere sociale omgeving. Het kan verschillende oorzaken hebben. Onderzoek kan dus ook op verschillende manieren plaatsvinden. Gesprekken met ouder en kind, observatie op school en een gesprek met de leerkracht, naast psychologisch onderzoek, zijn van belang. Op grond van de verzamelde informatie kunnen dan behandeladviezen worden geformuleerd. We kunnen het kind en de ouders ook doorverwijzen naar een kinderarts, waar de praktijk al jaren mee samen werkt, in verband met medicatie bij de diagnose AD(H)D.