Individuele begeleiding bij specifieke leerbehoeften, basisonderwijs en VO

Kinderen met specifieke leerbehoeften zoals bij dyslexie of dyscalculie, kunnen op de praktijk begeleid worden bij lezen, spellen en rekenen. Hierbij is het uitgangspunt dat we graag zo nauw mogelijk samenwerken met ouders en school.