Sociaal- emotionele problemen

Dit is een onderzoek dat het sociaal-emotioneel functioneren van je kind in kaart brengt. Dit kan van belang zijn wanneer je kind gepest wordt, agressief gedrag laat zien, klaagt dat het niet graag naar school gaat, er moeilijke momenten zijn in de thuissituatie etc. Tijdens een intake gesprek bespreken we met elkaar of nader onderzoek nodig is, of dat we direct aan de slag kunnen gaan met kind, ouders en/of school zodat het zich op een positieve manier verder kan ontwikkelen.