Dyscalculie

Dit is een onderzoek naar ernstige rekenproblemen. In een intakegesprek wordt gekeken of er inderdaad aan dyscalculie gedacht moet worden. De schoolloopbaan van je kind wordt daarom onder de loupe genomen. Het onderzoek bestaat uit intelligentieonderzoek en rekenonderzoek. Er wordt ook gekeken naar het welbevinden van je kind. Dit onderzoek kan plaatsvinden van de middenbouw van de basisschool, op het voortgezet onderwijs en zelfs daarna.