voor wie

De praktijk is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders. Zij kunnen zich aanmelden met vragen en zorgen over de opvoeding en/of over de ontwikkeling van hun kind. De vragen kunnen gaan over thuis, maar ook over school of elders.

De vragen en zorgen kunnen betrekking hebben op o.a. :

 • aandacht- en concentratie (ADHD)
 • autisme
 • intelligentieniveau
 • hoogbegaafdheid
 • werkhouding
 • lezen, spellen en rekenen (o.a. dyslexie en dyscalculie)
 • schooladvies
 • gedrag zoals boos of opstandig gedrag
 • angsten zoals faalangst
 • somberheid
 • echtscheiding
 • rouw
 • slapen en eetproblemen (bij een vermoeden van anorexia verwijzen wij door)
 • zindelijkheid
 • pesten