Dyslexie

Dit is onderzoek naar ernstige lees-en/of spelling problemen. In een intakegesprek wordt gekeken of er inderdaad aan dyslexie gedacht moet worden. De schoolloopbaan van je kind wordt daarom onder de loupe genomen. Het onderzoek bestaat uit intelligentieonderzoek en lees-en spelling onderzoek. Er wordt ook gekeken naar het welbevinden van je kind.
Dit onderzoek kan plaatsvinden vanaf de middenbouw van de basisschool, op het voortgezet onderwijs en zelfs daarna.